Loonsimulator

Algemeen
Ben je momenteel werknemer bij stad Antwerpen?
In welk regime wil je werken?
Wat is je huidige functie?
Wat is je huidige salarisschaal?
Voor welke functie wens je het loon te berekenen?
Voor welke schaal wens je het loon te berekenen?
Ben je contractueel of statutair? Help_16
Hoeveel aantal jaren relevante ervaring heb je? Help_16
Ben je mindervalide?
Wat is je burgerlijke staat?
Gezinssituatie
Is je partner ten laste? Help_16
Is je partner mindervalide? Help_16
Werkt je partner bij de overheid? Help_16
Krijgt je partner een haard- of standplaatstoelage?
Personen ten laste:
Valide Mindervalide
Kinderen:
Andere < 65 jaar:
Andere ≥ 65 jaar: